√ Voor 15:00u besteld, morgen in huis √ Gratis verzending vanaf 49,95

ALGEMENE VOORWAARDEN


Begrippen & toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tasjesfan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Tasjesfan zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
 • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.


Prijzen & kosten

 • Alle prijzen die op de website van Tasjesfan staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. Alle artikelen worden binnen Nederland gratis verzonden bij besteding vanaf € 30,-.
 • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten en/of transactiekosten gelijk.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Tasjesfan bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • Type- en drukfouten voorbehouden.


Leveringen

 • Alle producten die voor 17.00 uur worden besteld en betaald, worden dezelfde werkdag verzonden. Bestellingen die op zaterdag en zondag binnenkomen, worden maandag verzonden.
 • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u dezelfde dag via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Wij doen er alles aan om onze beloofde levertijd na te komen. Toch kan het in tijden van drukte in ons magazijn of bij de vervoerder vertraging oplopen.
 • Tasjesfan is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
 • Tasjesfan betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Tasjesfan worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.


Betalingsmogelijkheden

 • De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Mister Cash, Visa, MasterCard, PayPal en overboeking. Tasjesfan accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, Fortis, ING en de SNS bank.
 • Bij betaling met Visa, MasterCard en American Express behoudt Tasjesfan zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.
 • Bij betalingen wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties. Mollie transacties worden uitgevoerd volgens strikte veiligheidseisen.


Reclamatie & Retourneren

 • Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Tasjesfan raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Tasjesfan zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.
 • Indien er binnen 7 dagen door Tasjesfan geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Tasjesfan er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.
 • U heeft het recht de door Tasjesfan geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd indien redelijkerwijs mogelijk de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, onder toezending het retourformulier. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten wanneer u gebruik maakt van een andere partij.
 • Door de gestegen loon en brandstof kosten zijn wij helaas genoodzaakt om € 3,95 retourkosten in rekening te brengen.

 • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Tasjesfan de betaalde prijs exclusief kosten voor een duurdere verzendmethode, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

 • Wanneer de door Tasjesfan afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.


Kortingscodes

 • De kortingscode is tot 1 jaar na uitgifte te besteden op een bestelling van minimaal €25.
 • De kortingscode kan niet ingewisseld worden voor contant geld. Als de bestelde artikelen worden geretourneerd, wordt de kortingscode weer geactiveerd.
 • De verstrekte persoonlijke informatie zal alleen worden gebruikt voor het activeren van het account en het behandelen van de bestelling. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.


Aansprakelijkheid 

 • Iedere aansprakelijkheid van Tasjesfan, van het personeel en de producten van Tasjesfan voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten vanaf het moment dat het product wordt geleverd bij de klant. Tasjesfan is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
 • Tasjesfan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Tasjesfan.
 • De aansprakelijkheid van Tasjesfan is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tasjesfan, dan wel tussen The Tasjesfan en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Tasjesfan, is Tasjesfan niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tasjesfan.


Overmacht

 • In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Tasjesfan opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Tasjesfan het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Tasjesfan of bij de toeleveranciers van Tasjesfan.


Privacy

 • Tasjesfan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.
 • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.
 • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.


Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.


Bedrijfsgegevens
Tasjesfan
Kamer van Koophandel: 8165590